Test

44

4444

ghjghj

<style>
.wc-block-grid.has-3-columns .wc-block-grid__product {
  position: relative;
}
.wc-block-grid.has-3-columns .wc-block-grid__product {
  flex: 1 0 31.33333%;
  padding: 20px 20px 10px;
  margin: 10px;
  max-width: 31.33333%;
}
.wc-block-grid__product {
	margin: 0 !important;
}
@media (max-width: 480px) {
  .wc-block-grid.has-3-columns .wc-block-grid__products {
    display: flex;
  }
  .wc-block-grid.has-3-columns .wc-block-grid__product {
    flex: 1 0 50%;
    max-width: 50%;
  }
}

</style>
Chưa có thảo luận nào.

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *